Overige diensten

Onze kernactiviteit is kalibratie, reparatie en onderhoud en asset management. Elk Trescal-land biedt ook andere technische diensten aan.

Deze kunt u zien op de landspecifieke pagina’s.

TECHNICAL_SPAIN_BILBAO_2020_DIMENSIONAL-85-1024×769

Training en opleiding

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van meten, kalibreren, testen, validatie, berekenen van onzekerheden, opzetten van meetopstellingen, uitvoeren van 3D-metingen, en nog zo veel gerelateerde thema’s, kunnen wij bouwen op een breed scala aan competenties en expertise. Deze expertise is de basis waarop onze dienstverlening wordt gebouwd. Onze kennis en expertise delen we actief met onze medewerkers via interne opleidingen en trainingen. Ook voor onze klanten verzorgen wij opleidingen en trainingen en delen graag onze kennis met iedereen die een beroepsmatige interesse heeft voor kalibratie.

Hierbij kan het gaan over eerder theoretische opleidingen (vb. : basisopleiding in temperatuurkalibraties, de zin en onzin van kalibratie, …), maar ook over technische opleidingen (vb. : opzetten van een onzekerheidsbudget, werken met een 3D-meetmachine, …).

Al deze opleidingen :

 • Zijn steeds op maat van uw wensen, noden en behoeften. Dus sluiten perfect aan bij uw meetprocessen.
 • Worden opgebouwd aan de hand van theorie én praktijk. Dus verrijkend in kennis en vaardigheden.
 • Bevatten steeds de meest recente technische en internationaal aanvaarde meetmethodes. Innovatie staat dus centraal.
 • Worden begeleid door trainers die een ‘Subject Matter Expert’ zijn in hun vakgebied.

Trescal Institute

In de Benelux, Duitsland, Azië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk & de Verenigde Staten heeft Trescal een opleidingsinstituut opgericht, het zogenaamde “Trescal Institute”. Deze trainingscentra, zijn dé referentie voor opleidingen in ons vakgebied.

Advies, consultancy en technische ondersteuning

Naast opleiding en training, kan onze expertise en kennis ook een waardevolle bron van innovatie en/of verdieping van uw productieproces opleveren.
Aan de hand van advies of gerichte consultancy helpen we uw organisatie verder met o.a. :

 • Advies en ondersteuning tijdens (klanten)audits waar kalibratie (of een gerelateerd thema) een centraal aspect is.
 • Advies en technische ondersteuning bij het verhuizen van een laboratorium en/of de -activiteiten.
 • Advies, theoretische en/of praktische ondersteuning bij het uitbouwen van (nieuwe) meetprocessen.
 • Advies bij de keuze voor meetpunten en criteria voor productieprocessen.
 • Enzovoort …

Aankoop en huur van meetinstrumenten

Trescal biedt zijn klanten de mogelijkheid om nieuwe of refurbished apparatuur te kopen of te huren met garantie van hun traceerbaarheid in het International System (SI) en hun metrologische kwaliteit. Deze diensten worden geleverd als onderdeel van activabeheer en optimalisatiediensten of op verzoek.

Trescal garandeert dat zijn technische en economische aanbevelingen onafhankelijk en relevant zijn.

Validatie en kwalificatie

Voor de farmaceutische en cosmetische industrie heeft Trescal ook verschillende laboratoria die gespecialiseerd zijn in validatie en kwalificatie.

Kwalificatie
is een dienst die aantoont dat de geïnstalleerde apparatuur werkt volgens de geldende voorschriften, in de verschillende stadia van de kwalificatie.

Validatie
is het gedocumenteerde bewijs dat de systemen, processen en apparatuur voldoen aan de eisen voor het beoogde gebruik en aan de bestaande regelgeving.

Trescal biedt kwalificatiediensten aan voor
Trescal biedt validatiediensten aan voor
Onze klanten profiteren van
 • Het beheer van reinigingsprocessen
 • Analytische instrumentatie
 • Productie- en verpakkingsinstrumentatie
 • Expertise/advies over GMP-, GDP- en QRM-standaarden, 21 CFR Deel 11, bijlage 11 EU, GMP, GAMP5, gegevensintegriteit
 • Cleanrooms
 • Thermische instrumentatie
 • Logistiek
 • Kamers en isolatoren
 • Informatiesystemen
 • IT-infrastructure
 • Faciliteiten en diensten
 • Analytische methoden
 • Productie- en verpakkingsprocessen
 • Cleanrooms/verwarming, ventilatie en airconditioning (of ‘HVAC’)
 • Koudeketen
 • Transport
 • Het gebruik van normen die een maximale nauwkeurigheid garanderen
 • Specifieke normen voor kwalificatie
 • Draadloze sensoren
 • Hooggekwalificeerde en opgeleide ingenieurs en technici
 • Een multidisciplinair team
 • Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van kwalificaties

…En vele andere diensten

Trescal biedt ook andere diensten aan:

Klachtenprocedure

Indien één van onze diensten onvoldoende aan uw verwachtingen heeft voldaan dan kunt u een klacht indienen via sales.benelux@trescal.com. Na registratie van de klacht zullen we een vooronderzoek uitvoeren om de ontvankelijkheid te bepalen. Indien ontvankelijk, zullen we een verder onderzoek naar de oorzaken van de klacht uitvoeren om zodoende correctieve en/of preventieve acties vast te stellen. Gedurende dit proces zullen we informeren over de voortgang van de klachtafhandeling.