Juridische Vermeldingen

trescal_home_header_1

Door deze website te openen, bekijken en gebruiken, accepteert u deze voorwaarden en gaat u akkoord om deze na te leven.

Deze site wordt gepubliceerd door Trescal International SAS.

Statutaire naam: Trescal International SAS
Handelsnaam: Trescal
Vestigingsadres: 24 -26 Rue de Villeneuve- 94150 Rungis – Frankrijk  
Vermogen: 92.861.480 euro
Handelsregister: RCS CRETEIL B 793 206 053 

Telefoon: +33 (0) 1 56 70 36 36
E-mail: france@trescal.com

Publishing director: Marie-Zoé Beaugrand 

Deze website wordt gehost door OVH
Statutaire naam: OVH SAS
Adres: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Handelsregister: RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Telefoon: +33 (0) 9 72 10 10 10

Trescal International (hierna ‘Trescal’ ‘we’ of ‘wij’) biedt bezoekers en gebruikers toegang tot deze website op basis van uw acceptatie van de volgende voorwaarden.

Trescal geeft u hierbij uitsluitend toestemming om deze website voor persoonlijk gebruik te openen, te downloaden en te gebruiken.

Wij hebben het recht, naar eigen goeddunken, om (een deel van de) diensten op de website toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, of om deze toestemming in te trekken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de instellingen, displays en schermen, en alle informatie die verschijnt op of wordt weergegeven door Trescal in verband met of op deze website zijn beschermd door alle toepasselijke wetgeving terzake.

Trescal bezit, houdt en behoudt alle eigendomsrechten, inclusief reproductierechten, op deze website en het materiaal dat hierin is opgenomen. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en andere verwijzingen, inclusief de domeinnaam Trescal, die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Trescal of van een derde die Trescal het recht heeft verleend ze op deze website te gebruiken. Deze legal notice beoogt de bezoeker of gebruiker op geen enkele wijze enige licentie of recht te verlenen om enig handelsmerk dat op de site wordt getoond te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Trescal of dergelijke derde.

Trescal en/of  derden die haar inhoud hebben aangeleverd blijven eigenaar van de informatie op deze website en de gebruiker verwerft geen van de bovengenoemde eigendomsrechten door het afdrukken of downloaden van enig deel van de informatie of door gebruik te maken van de functionaliteiten van de website. 

Copyrights© René Gaens / Trescal / Gilles Rolle / Sirer / Ed Bagnall / Andrey Armyagov – adobe stock / DAVAINE / Alexander Raths / Fotolia_3409070_M / shutterstock_1512179054 / ©Fotolia_7991953_Mok / iStock_000015489781XLarge / Aurélien Mahot / QTI / Elisabet Armora Serrahima / Javier Larrea

HYPERTEKSTLINKS

Voor uw gemak biedt Trescal links aan naar andere websites, en links naar deze website kunnen met of zonder medeweten van Trescal op andere websites worden aangeboden.

Trescal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van via een link gekoppelde websites en deze links impliceren op geen enkele wijze dat Trescal dergelijke andere websites, producten of diensten die daarin worden beschreven of de eigenaars ervan ondersteunt, licenties verstrekt, onderschrijft of op enigerlei wijze gelieerd is aan dergelijke websites, noch dat Trescal dergelijke gekoppelde websites toestemming heeft gegeven om enig handelsmerk, handelsnaam, logo of ander kenmerk te gebruiken waarvan de rechten aan Trescal toebehoren.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een link wil creëren die naar de internetsite www.trescal.com leidt, moet eerst de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf Trescal International verkrijgen via het hierboven vermelde adres.

VERANTWOORDELIJKHEID

De gegevens en informatie die op deze website beschikbaar zijn, worden uitsluitend ter informatie door Trescal verstrekt. Trescal kan, hoewel zij de inhoud van deze site onderhoudt, niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en informatie die erop toegankelijk zijn. Bijgevolg aanvaardt Trescal in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens en informatie die op deze website beschikbaar zijn.

Voor informatie over de doeleinden waarvoor wij data over u of uw gebruik van onze site gebruiken, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.


Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Franse recht. De Franse rechtbanken zijn als enige territoriaal bevoegd om te oordelen over eventuele klachten in verband met het gebruik van deze website.


Ons privacybeleid lezen.