Privacyverklaring

trescal_home_header_1

Door deze website te bezoeken, te bekijken en te gebruiken, verklaart u dat u deze Privacyverklaring hebt gelezen en geaccepteerd en dat u akkoord gaat met de voorwaarden ervan.

Zie ook onze juridische vermeldingen.

Het respecteren van uw privacy en het veiligstellen van uw gegevens is belangrijk voor ons. Het is de norm voor Trescal om de privacy van de gebruikers van deze website te respecteren en te beschermen. Wij verbinden ons ertoe om niet vrijwillig informatie over onze klanten die individueel identificeerbaar is aan derden te verstrekken zonder dat wij daarvoor vooraf de toestemming van de betrokken gebruiker hebben gekregen.

PERSOONSGEGEVENS

Verzameling van informatie en persoonsgegevens

Trescal vraagt alleen om bepaalde specifieke soorten persoonlijke en identificeerbare informatie. Op zeer weinig plaatsen op onze website vragen wij u om ons informatie te verstrekken die ons in staat stelt om het bezoek aan onze site te vergemakkelijken, of om na uw bezoek een follow-up uit te voeren. We kunnen u vragen om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, beroep en andere persoonsgegevens van vergelijkbare aard die nodig zijn voor de registratie of inschrijving op onze diensten of aanbiedingen. In overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u toegang tot uw persoonsgegevens en kunt u deze indien nodig laten wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met contact.dpo@trescal.com.

Gebruik en doeleinden van de gegevensverwerking

De informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in het kader van uw klantrelatie met Trescal en de bedrijven die direct of indirect eigendom zijn van Trescal International (‘Gelieerde bedrijven’). De persoonsgegevens die via het contactformulier door Trescal worden verkregen, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het beheer en de verzending van e-mails of nieuwsbrieven, alsook de commerciële werving van gebruikers die hun toestemming hebben gegeven;
 • het toevoegen van extra gegevens voor de informatie die op onze website wordt verzameld of het samenvoegen van deze informatie met gegevens van onze Gelieerde bedrijven;
 • het bepalen van de demografische kenmerken van onze gebruikers en het verkrijgen van statistieken en andere algemene marktinformatie over Trescal, waarbij deze demografische kenmerken altijd collectieve informatie zullen vertegenwoordigen en nooit kunnen worden gebruikt om een specifieke gebruiker te identificeren;
 • het delen van persoonlijk identificeerbare informatie met onze Gelieerde bedrijven om de marketing van onze producten en diensten aan de gebruikers te verbeteren;
 • het vrijgeven van algemene informatie over gebruikers om onze diensten en producten te beschrijven aan partners, adverteerders en andere derden, zowel bestaande als toekomstige, evenals voor andere gerechtvaardigde doeleinden, in het bijzonder de planning en uitvoering van onze promotie- of reclamecampagnes;
 • het beheren en verwerken van verzoeken om toegang, wijziging, verwijdering van gegevens, verzet of beperking van de verwerking;
 • het beheren, verwerken en beantwoorden van vragen, verzoeken en eisen van gebruikers.

Accuraatheid en het updaten van gegevens

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om bij het invoeren van zijn gegevens ervoor te zorgen dat deze accuraat en up-to-date zijn.

Overdracht

Trescal zal uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming vrijwillig bekendmaken aan een externe organisatie voor marketingdoeleinden. Informatie die met u te identificeren is (uw naam, adres en telefoonnummer) of die betrekking heeft op uw aankopen wordt niet gegeven, verkocht of verhuurd aan externe organisaties. De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met tussenpersonen of bedrijven die door Trescal of Gelieerde bedrijven zijn uitbesteed met het oog op het verlenen van diensten namens Trescal.

Sites van derden

Wij informeren u hierbij dat andere websites die u via onze eigen website kunt bezoeken, individueel identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de informatiepraktijken van websites van derden die aan deze site zijn gekoppeld.

Bewaartermijn gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt gedurende een periode die in overeenstemming is met de geldende wetgeving en/of normen.

Bijgevolg worden de verzamelde persoonsgegevens gewist wanneer zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet:

 • het verstrijken van de bewaartermijn;
 • de uitoefening door een gebruiker van zijn recht op verwijdering in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en de methoden die zijn gespecificeerd in het gedeelte ‘Recht van toegang/wijziging en verwijdering/beperking/verzet’ hieronder.

Vertrouwelijkheid en integriteit

Trescal past alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en integriteit van de door hen verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Trescal kan echter niet garanderen dat deze maatregelen elk risico op openbaarmaking van persoonsgegevens voorkomen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige beveiligingsfout, met name wanneer er sprake is van frauduleus gedrag van een derde of wanneer deze beveiligingsfout te wijten is aan de gebruiker. 

U bent als enige verantwoordelijk voor het wachtwoord dat u hebt gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website en om het op geen enkele manier bekend te maken.

Er zijn geen plannen om persoonsgegevens door te geven aan landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben in de zin van de geldende wetgeving.

Recht van toegang/wijziging en verwijdering/beperking/bezwaar

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft een gebruiker het recht op toegang, wijziging, verwijdering en beperking van het gebruik van de persoonsgegevens die door Trescal worden verwerkt. Gebruikers hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden.

Deze rechten kunnen door de gebruiker op elk moment en zonder nadere motivering worden uitgeoefend door gebruik te maken van het contactformulier op onze site of door een brief te sturen naar het volgende adres: Trescal (contact.dpo@trescal.com), 18 rue Séguier 75006 Paris, Frankrijk, en het bijvoegen van een identiteitsbewijs.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

De enige cookies die we gebruiken zijn:

 • Verplichte cookies, die nodig zijn voor het goed functioneren van de site: verificatie voor de WordPress-backoffice, registratie van voorkeuren met betrekking tot de privacywetgeving (GPDR).
 • Optionele cookies voor publieksmeting (bijv. Matomo) en integratie van diensten van derden (bijv. reCAPTCHA, Google Maps, YouTube). 

Als u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies door onze site, kunt u uw toestemming intrekken door hier te klikken.

WIJZIGINGEN

Trescal behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Daarom moet u deze elke keer dat u deze website bezoekt, lezen. Alle wijzigingen en aanvullingen op deze Privacyverklaring zijn van kracht vanaf publicatie op onze website.