Wettelijke metrologie

De “wettelijke metrologie” is een wettelijk kader dat ervoor zorgt dat de meetwerktuigen in overeenstemming zijn met de reglementeringen opgesteld door de nationale overheden en door de Europese autoriteiten.

TECHNICAL_DENMARK_COPENHAEN_2014_MASS (2)

Wettelijke metrologie mogelijkheden van TRESCAL in België

Naast de vele accreditaties onder ISO17025 heeft Trescal België ook een ISO17020 accreditatie voor het uitvoeren van ijking op niet automatische weeginstrumenten (NAWI).

Wat is ijking.

IJking is een verplichte controle op meetinstrumenten. Deze is door de overheid in het leven geroepen, om via vastgelegde en genormaliseerde richtlijnen, de kwaliteit van de meting te garanderen. Dit ter bescherming van de bevolking.  Trescal is één van de organismen de door FOD economie gemachtigd is voor ijking van niet automatische weeginstrumenten.

Trescal beschikt hiervoor over een pool van ijkmeesters uitgerust met hun eigen set massa’s die op het ganse Belgische grondgebied actief zijn.

Domeinen waar ijkplicht voor weegtoestellen geldt:

  • Wegingen uitgevoerd in het kader van economisch verkeer
  • Apothekers weegschalen voor het gebruik bij magistrale bereidingen
  • Kwaliteitscontrole op farmaceutisch bereide producten
  • Wegingen ter opvolging van medische dossiers.
  • Wegingen in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

IJking mogelijkheden on-site Trescal N.V.

  • Niet automatische weegwerktuigen van klasse I tot een maximaal weegvermogen van 10kg
  • Niet automatische weegwerktuigen van Klasse II tot een maximaal weegvermogen van 100kg
  • Niet automatische weegwerktuigen van klasse III & IV tot een maximaal weegvermogen van 5000kg