De kalibratie en bijhorende certificering van uw meetapparatuur zijn een absolute must voor een gedegen QA-beleid. U wenst het niet mee te maken dat een productie moet geschorst worden of een lot product moet vernietigd worden wegens het gebruik van niet-gecertificeerbare meetapparatuur tijdens het proces. 

Om te waarborgen dat elk meetinstrument op tijd gekalibreerd wordt en over de nodige certificaten beschikt, heeft Trescal een uniek platform ontwikkeld dat klanten ondersteunt in een optimaal beheer van het T&M gereedschap. Maak kennis met Trescal Vision.

Trescal Vision is een uniek platform dat het beste combineert op gebied van asset management, certificate management én een gedegen workflow engine. Hiermee ontzorgt Trescal haar klanten op het vlak van dagelijks beheer van testing en measuring tools. 

Het consulteren van de kalibratiestatus, het raadplegen van certificaten, het bijhouden van de (kalibratie)historiek, de herleidbaarheid van de gebruikte standaarden en het logistieke proces van het opsturen van meetapparatuur voor kalibratie, testing of onderhoud worden hiermee gedigitaliseerd, geoptimaliseerd en vereenvoudigd. 

Maar Trescal Vision gaat verder dan het verlichten van administratieve beslommeringen en het vergemakkelijken van het verzamelen van gegevens op een centrale plaats. 

De toegevoegde waarde van het systeem, zowel voor de klant als voor Trescal, ligt in het feit dat Trescal Vision helpt bij:

• het waarborgen van kwaliteit, 

• de digitalisering van de operationele processen bij de klant, 

• het optimaliseren van communicatie met de eindgebruiker(s) van een meetinstrument,

• het stroomlijnen van de logistieke flow.

Statistieken binnen het Trescal Vision platform

Kwaliteitsborging

De klant beheert zelf al zijn T&M gereedschap in Trescal Vision. Hij voegt meetinstrumenten toe, kan ze buiten gebruik zetten indien nodig (met behoud van de historiek) en kan ook nieuwe meetapparatuur toevoegen. Trescal documenteert enkel de data van elk meetinstrument en zal via Trescal Vision op geijkte tijdstippen oproepen lanceren om een meetinstrument te laten kalibreren. Kalibratie onder accreditatie zorgt voor repetitieve en herleidbare meetresultaten. Dit waarborgt de kwaliteit van elk meetproces en draagt bij aan de procesbeheersing. De opeenvolgende behaalde kalibratieresultaten en -certificaten worden in Trescal Vision opgeslagen. Zo wordt een historiek opgebouwd van elk test- en meetinstrument waardoor vastgesteld kan worden wanneer er bijvoorbeeld schade, systematische afwijking of slijtage is aan een meetinstrument.

De kalibratiehistoriek kan een gebruiker ook informeren over de inzetbaarheid van een meetinstrument bij een bepaald proces. Is het apparaat eigenlijk (nog) wel geschikt voor gebruik in het bedrijf en helpt het om te voldoen aan een specifieke noodzakelijke certificering of accreditering?

Als extra mogelijkheid kunnen gebruikers naast de kalibratiecertificaten en de werkstandaarden die gebruikt werden bij kalibratie ook handleidingen en reparatiebonnen aan de apparaten koppelen. Daarbij kunnen tevens niet-Trescal services in het systeem opgenomen worden. Zo heeft de gebruiker een volledig overzicht van de documenten die bij een meetinstrument horen.

Uitleg geven over het Trescal vision platform

Digitalisering

De digitalisering van de communicatie en het digitaal bijhouden van kalibratiecertificaten op een centrale plaats zorgt voor een grote administratieve verlichting bij de klant, die hierdoor bij audits bijvoorbeeld niet moet gaan zoeken naar papieren certificaten in ringmappen.

In hightech productie-omgevingen (zoals de luchtvaart en de chemie; de biotechnologische, farmaceutische, en energiesector maar ook de voedselindustrie) kunnen problemen met kalibratie en certificering van kritische apparatuur belangrijke veiligheidsrisico’s of zware financiële implicaties hebben. Denk bijvoorbeeld aan downtime, mindere of slechte productkwaliteit, problemen met compliance bij interne of externe audits, product recalls, vernietiging van eindproducten of dubbel werk. De digitalisering en centralisering van behaalde certificaten en werkstandaarden zijn daarom van het grootste belang en het gemak van een online consultatiemogelijkheid kan daardoor niet overschat worden.

Dankzij deze digitalisering is de gebruikshistoriek van een meetinstrument ook gemakkelijk te traceren. Voor elk moment in de tijd kan nagegaan worden wie het meetinstrument op dat moment in bezit had. Als kalibratie-intervallen gewijzigd werden, en daardoor conformiteitsproblemen zouden opduiken, kan men perfect nagaan wanneer en door wie de aanpassing gebeurde.

Efficiënte communicatie en een directe lijn met de eindgebruiker(s)

Klanten kunnen in Trescal Vision niet alleen hun meetmiddelen, maar ook de gebruikers ervan beheren. Trescal Vision laat klanten toe om de hiërarchische structuur van hun bedrijf over te nemen in het systeem. Werknemers kunnen in Trescal Vision een bepaalde rol en een daaraan gekoppelde taak toebedeeld krijgen waarmee ze toegang krijgen tot specifieke onderdelen van Trescal Vision. Tevens kunnen ook departementen of individuele werknemers gekoppeld worden aan een meetinstrument of een pool van meetinstrumenten.

Dit zorgt voor een eenvoudige, efficiënte en meer directe communicatie van Trescal met de directe eindgebruiker(s) van een meetmiddel, zonder noodzakelijke tussenkomst van derden of diensten, zoals bijvoorbeeld een aankoop- of communicatiedienst, die niet rechtstreeks met het meetmiddel te maken hebben. Op deze wijze zit er minder ruis op de communicatie en verloopt de dienstverlening in rechte lijn en op een persoonlijker niveau.

Trescal communiceert via Trescal Vision met de eindgebruiker van een meetmiddel en doet dat alleen wanneer het nodig is (management by exception). Bovendien gebeurt de communicatie op een heel gestructureerde manier, zodat een specifieke gebruiker of poolmanager perfect weet wanneer iets moet gebeuren en binnen welke termijnen gereageerd moet worden. De workflow verloopt daarbij volgens een escalatiemodel, waarbij meer zal opgeroepen worden naarmate acties dringender worden.

De interface van de applicatie werd bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden, waarbij de gebruiker afhankelijk van de rol die hem werd toebedeeld al dan niet toegang krijgt tot specifieke functies. Gebruikers moeten dus zeker geen Trescal Vision-expert zijn om te zien wat voor hen op dat moment relevant is en welke acties ze moeten ondernemen.

Stroomlijnen van de logistieke flow en optimalisatie van doorlooptijden

Trescal Vision is ook een workflow engine. Er zit een logische flow in de opeenvolging van de acties, van de digitale uitnodiging voor testing of kalibratie tot het terugsturen van het gekalibreerde of gereviseerde meetmiddel. 

De gebruiker van het meetmiddel heeft dankzij Trescal Vision onmiddellijk zicht op de status van zijn meetmiddel. Zo hoeft hij geen tussenpartij of dienst bij zijn eigen bedrijf of Trescalte consulteren voor een update, waardoor het tijdsverlies en de downtime voor de gebruiker en zijn meetmiddel minimaal worden gehouden.   

werknemer aan het werken met het Trescal Vision platform

Doordat elk meetmiddel aan een specifieke gebruiker of poolmanager is gekoppeld, verlooptook de logistiek op een persoonlijker niveau. Prijsopgaves, CMR-documenten en pakbonnen worden gepersonaliseerd om zo zonder omwegen onmiddellijk bij de juiste persoon of dienst terecht te komen. Ook hier komt de personalisatie van de communicatie de efficiëntie ten goede.

Dat klanten het gebruik van Trescal Vision weten te smaken, wordt bewezen door de immer stijgende populariteit bij onze klanten. Sinds de lancering wordt Trescal Vision door niet minder dan 3800 unieke klanten gebruikt, beheert het systeem meer dan 620.000 actieve artikelen en 32.000 gebruikers en werden al meer dan 1,5 miljoen kalibraties en 225 000 testen opgeslagen. Indrukwekkende cijfers die samen met onze langdurige partnerrelaties en grote klanttevredenheid bewijzen dat Trescal Vision werkt en loont.    

Meer dan genoeg redenen dus om te vertrouwen op Trescal en Trescal Vision. Ben je helemaal overtuigd, heb je een specifieke vraag over Trescal Vision en onze services … of wil je gewoon even sparren? Neem dan contact op met Rik Janssens (Commercial Director Benelux) via +32 (0) 3 542 62 90 .

.