Wettelijke metrologie - Inspectie

De “wettelijke metrologie” is een wettelijk kader dat ervoor zorgt dat de meetinstrumenten in overeenstemming zijn met de reglementeringen opgesteld door de nationale overheden en door de Europese autoriteiten.

TECHNICAL_DENMARK_COPENHAEN_2014_MASS (2)

Wettelijke metrologie:  mogelijkheden van TRESCAL in België (IJking/Inspectie)

Naast de vele accreditaties onder ISO17025 bezit Trescal België ook een ISO17020 accreditatie voor het uitvoeren van ijking op niet automatische weeginstrumenten (NAWI).

Wat is ijking/inspectie?

IJking is een verplichte controle op meetinstrumenten.
Deze is door de overheid in het leven geroepen, om via vastgelegde en genormaliseerde richtlijnen, de kwaliteit van de meting te garanderen. Dit ter bescherming van de bevolking.
Trescal is één van de organismen die door de FOD economie gemachtigd is voor inspectie van niet automatische weeginstrumenten.

Onze ijkmeesters zijn uitgerust met hun eigen set massa’s en zijn actief in gans België.

Domeinen waar inspectie voor weegtoestellen geldt:

  • Wegingen uitgevoerd in het kader van economisch verkeer.
  • Weegschalen bij apothekers (gebruik bij magistrale bereidingen).
  • Kwaliteitscontrole op farmaceutisch bereide producten.
  • Wegingen ter opvolging van medische dossiers.
  • Wegingen in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

De “on-site” inspectiemogelijkheden van Trescal N.V.

  • Niet-automatische weegwerktuigen van klasse I tot een maximaal weegvermogen van 10 kg
  • Niet-automatische weegwerktuigen van Klasse II tot een maximaal weegvermogen van 100 kg
  • Niet-automatische weegwerktuigen van klasse III & IV tot een maximaal weegvermogen van 5000 kg